Motel - Restoran
Mladenovac
011
Tradicija koja se meri generacijama ....
063  285 140
Hvala na ukazanom poverenju !
Deda, Qubomir se prvi u lozi Soski}a bavio ugostiteqstvom.
Više od 80 godina, tri generacije porodice Soskić se bavi ugostiteljstvom.
Sadašnji restoran je pokrenuo njegov sin Aleksandar Soskić, 11.oktobra 1979 g.
Ove 2009.godine restoran slavi 30 godina neprekidnog rada.
011  8237 011